MODRÝ MESIAC V. – TORQAT

Torqat zastal na lúke a zdvihol dovysoka hlavu. Vetril. Tá vôňa ho celého rozochvela už pred niekoľkými kilometrami a sladkým gestom ho vábila vpred. Bol zvedavý, kam ho dovedie, trochu sa zháčil, keď v diaľke zazrel domov, rozľahlý Shazzarovský statok, no zdalo sa, že práve tam ho jej nevtieravé opojné ramená ťahajú. Mesiac bol takmer […]

BLUE MOON IV. – TYQON

Tyqon stood over the bed and watched the sleeping Yorana thoughtfully in the darkness. Her chest lifted calmly in the rhythm of slow breaths; her graceful curves deserved his admiration. The blanket fell of the bed, so he picked it up and covered the naked female body which, apart from its artistic perfection, did not […]

MODRÝ MESIAC IV. – TYQON

Tyqon zastal nad posteľou a v tme zamyslene pozoroval spiacu Yoranu. Hruď sa jej pokojne dvíhala v rytme pomalých nádychov, ladné krivky si zaslúžili jeho obdiv. Prikrývka spadla k nohám postele, tak sa po ňu zohol a zakryl nahé ženské telo, ktoré ho však okrem svojej umeleckej dokonalosti nijak zvláštne nepriťahovalo. Nespokojne sa zamračil, odkráčal […]

BLUE MOON III. – YORANA

“Love, give me the keys,” Tyqon urged. “I’ll take care of the car.” Love was obviously lost in thoughts. She opened her mouth to answer, but long seconds passed and she didn’t make a sound. “You entered my house and allowed me to take you under my protection. So let me help you till the […]

MODRÝ MESIAC III. – YORANA

„Love, dajte mi kľúče,“ vyzval ju Tyqon. „O auto sa postarám ja.“ Love zostala evidentne v pomykove. Otvorila ústa na odpoveď, ale prešli dlhé sekundy a ona nevydala ani hláska. „Vstúpili ste do môjho domu a dovolili mi, aby som vás zobral pod svoju ochranu. Tak mi dovoľte pomôcť vám až do konca.“ Yorane búchalo […]

BLUE MOON II. – LOVE

Love winced and watched as Yorana asked Mr. Kim curious questions, wanting to find out as much as she could about Shazzar while he wasn’t there. She stared at him with large, innocent hazel eyes, as if it could soften him in his cautious answers, sipping hot coffee from an ornamental cup he had just […]

MODRÝ MESIAC II. – LOVE

Love sa strhla. Zadívala sa na Yoranu, ako kladie zvedavé otázky pánovi Kimovi v túžbe dozvedieť sa o Shazzarovi čo najviac, zakiaľ tu nie je. Upierala na neho veľké nevinné orieškové oči, akoby ho to mohlo obmäkčiť v jeho opatrných odpovediach, popíjajúc horúcu kávu z ozdobnej šálky, ktorú im pred chvíľou naservíroval na terasu z […]

BLUE MOON I.

They climbed with a lot of effort to the rocky top of a small, steep hill. A female figure stood next to the other, both panting uncontrollably. From beneath them, they heard a mixture of men shouting, stones falling, and swearing. “There,” one of the women pointed out the direction with her finger, “there’s a […]

MODRÝ MESIAC I.

S námahou sa vyškriabali na skalnatý vrcholec neveľkého príkreho kopca. Jedna ženská postava sa vzpriamila vedľa druhej, obe nekontrolovateľne dychčali. Pod nimi sa ozývala zmes mužských výkrikov, zosúvajúce sa kamene, preklínanie a nadávky. „Tam,“ napriamila jedna zo žien ruku a ukázala smer prstom, „na lúke je dom!“ Druhá sa obzrela za ich prenasledovateľmi, znepokojene sledovala, […]

LAŇ MEDZI VLKMI – IX.

Muž v čiernom sa zvedavo obzeral po reštaurácii, no okuliare si nezložil. Objednal Siyi jedlo, sebe iba kávu. Pohodlne sa oprel o operadlo drevenej stoličky a trpezlivo čakal, dokým Siya zhltne veľkú porciu špagiet. „Ja,“ začal, keď starostlivo prehltla posledné sústo a odsunula misku po stole, „nemám manželku, ani deti. Zato mám veľký byt, auto […]