2 – AVOIDING

Čím viac noc temnela, tým viac v nej stúpala úzkosť ako voda v studničke pod výdatným dažďom. Vchodové dvere sa otvorili o ona zdvihla zrak zo špičiek svojich topánok do srdcovitej tváre o dva roky mladšej sestry. „Môžem u teba prespať?“ Tmavé vlasy nad bledým čelom mala zopnuté na temene hlavy do strapatého drdola. Určite […]

1 – PARTING WAYS

Nespala celú noc. Bolí ju hlava. Bolí ju brucho. Páli ju každý nádych. Neviditeľné ruky zvierajú jej hruď až sa dusí. Ruky sa trasú. Ešte stále. Je smädná. Siahne po fľaši s vodou zo sedadla spolujazdca, vyprahnuté hrdlo orosí hlbokým hltom a skôr, než nasadí vrchnák na fľašu, napne ju. Ako sa jeden človek, behom […]

LAŇ MEDZI VLKMI II/1

O DESAŤ ROKOV NESKÔR Siya sa preberala k vedomiu. Čím viac sa vynárala z hlbokej ničoty, tým intenzívnejšia bola bolesť, ktorá s prebúdzajúcim sa životom prichádzala. Trešťala jej hlava. Cítila pravidelné pulzovanie v opuchnutej pere. Na okamih si predstavila, ako jej groteskne vytŕča z tváre sťa zobák čierneho papagája kakadu. Niečo jej bránilo otvoriť ústa […]

LAŇ MEDZI VLKMI – X.

Ako prvé sa Siya okúpala. Sedela vo veľkej bielej vani, nadchnutá sledovala, ako sa žiarivo priezračná voda vlní na hladine v nepravidelných kruhoch vôkol jej chudého tela pri každom hlbokom nádychu do pľúc. Kúpeľňa mala okno, z ktorého dovidela do tichých, idylických, zelených ulíc pod sebou. Liala si do vlasov novú dávku šampónu, veľmi sa jej páčilo, […]

BLUE MOON V. – TORQAT

Torqat stopped in the meadow and raised his head high. He was sniffing. The smell excited him from a few miles away and sweetly lured him forward. He wondered where it would take him, and he was shocked a little seeing his home and the large Shazzar’s farmhouse in the distance. But it was there […]

MODRÝ MESIAC V. – TORQAT

Torqat zastal na lúke a zdvihol dovysoka hlavu. Vetril. Tá vôňa ho celého rozochvela už pred niekoľkými kilometrami a sladkým gestom ho vábila vpred. Bol zvedavý, kam ho dovedie, trochu sa zháčil, keď v diaľke zazrel domov, rozľahlý Shazzarovský statok, no zdalo sa, že práve tam ho jej nevtieravé opojné ramená ťahajú. Mesiac bol takmer […]

BLUE MOON IV. – TYQON

Tyqon stood over the bed and watched the sleeping Yorana thoughtfully in the darkness. Her chest lifted calmly in the rhythm of slow breaths; her graceful curves deserved his admiration. The blanket fell of the bed, so he picked it up and covered the naked female body which, apart from its artistic perfection, did not […]

MODRÝ MESIAC IV. – TYQON

Tyqon zastal nad posteľou a v tme zamyslene pozoroval spiacu Yoranu. Hruď sa jej pokojne dvíhala v rytme pomalých nádychov, ladné krivky si zaslúžili jeho obdiv. Prikrývka spadla k nohám postele, tak sa po ňu zohol a zakryl nahé ženské telo, ktoré ho však okrem svojej umeleckej dokonalosti nijak zvláštne nepriťahovalo. Nespokojne sa zamračil, odkráčal […]

BLUE MOON III. – YORANA

“Love, give me the keys,” Tyqon urged. “I’ll take care of the car.” Love was obviously lost in thoughts. She opened her mouth to answer, but long seconds passed and she didn’t make a sound. “You entered my house and allowed me to take you under my protection. So let me help you till the […]

MODRÝ MESIAC III. – YORANA

„Love, dajte mi kľúče,“ vyzval ju Tyqon. „O auto sa postarám ja.“ Love zostala evidentne v pomykove. Otvorila ústa na odpoveď, ale prešli dlhé sekundy a ona nevydala ani hláska. „Vstúpili ste do môjho domu a dovolili mi, aby som vás zobral pod svoju ochranu. Tak mi dovoľte pomôcť vám až do konca.“ Yorane búchalo […]